Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pilietinė iniciatyva DABAR2019 siekia skatinti po visą pasaulį migruojančius lietuvius nepamiršti savo pilietinės pareigos ir aktyviai balsuoti artėjančiuose Lietuvos Respublikos Prezidento ir Europarlamento rinkimuose bei paskelbtame referendume dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo. Projekto tikslas – pateikti informaciją apie tai, kaip tapti rinkėju, balsavimo procesą, kandidatus ir jų rinkimines programas. Balsuodamas prisidedi prie Lietuvos ateities kūrimo!

Visi Lietuvos piliečiai, planuojantys balsuoti užsienyje, jau gali registruotis balsavimui. Registracija vyksta per Vyriausiosios Rinkimų Komisijos (VRK) puslapį:

Paremkite PLB pilietinę akciją DABAR2019

Jūsų auka yra pervedama į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) sąskaitą. Surinktos lėšos yra naudojamos kuo platesniam rinkėjų informavimui bei raginimui atlikti savo pilietinę pareigą balsuoti .